Coaching

Als je je pad stap voor stap voor je ziet liggen, dan weet je dat het niet jouw pad is.
Je maakt je eigen pad met elke stap die je zet. Daarom is het ook jouw pad.

~  Joseph Campbell

Wandel-coaching juist in deze tijd!

De prachtigste coach-gesprekken worden nu buiten gevoerd. Ruimte met twee meter nabijheid en thee en koffie in de buitenlucht. Juist in deze tijd is het goed om veel buiten in de natuur te zijn. Want naast videocontact is juist menselijk contact onontbeerlijk.

Bijzondere Zaken verzorgt coachingstrajecten op maat. Kenmerkend voor onze coachingsstijl is dat deze gestructureerd, pragmatisch, humorvol en instructief is. Tijdens de coaching wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele, mentale, fysieke en spirituele aspecten van de mens. Wij houden van aanpakken en coachen mensen om de zaken zelf, vanuit hun eigen waarden, op te lossen.

Professioneel en persoonlijk
Een coachingstraject bij Bijzondere Zaken begint meestal met een werk- of persoonlijk gerelateerd vraagstuk en heeft impact op het hele leven. Elke vraag is ingebed in een bredere context van werken en leven. Het betrekken van deze context bij het coachingstraject geeft inzicht en handelingsperspectief. Wij maken altijd de koppeling tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Centraal staat het actualiseren van zelfkennis. Met een hernieuwd inzicht in jezelf en je eigen waarden, ontstaat de rust en richting die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken voor je toekomst. Op professioneel en persoonlijk vlak.

Concreet en toekomstgericht
Bij Bijzondere Zaken gaan we de diepte in, maar niet zonder het vervolgens praktisch vorm te geven. Een belangrijk onderdeel van het coachingstraject is dan ook het concretiseren, plannen en aanpakken van de oplossing. Praktisch en toekomstgericht. Zodat je ook na het traject genoeg handvatten hebt om zelfstandig op de gekozen koers verder te gaan.

Ervaren en ambachtelijk
Met meer dan vijfendertig jaar ervaring beschikken wij over veel kennis en een rijk gevulde gereedschapskist aan wijsheid, inzicht, methodes en technieken. We gaan ambachtelijk, creatief en gedegen te werk en kiezen afhankelijk van de persoon en het vraagstuk de meest passende werkwijze.

Bijzondere Zaken is expert in o.a.: Belbinrollen, DISC gedragsanalyse en drijfveren, Insights Discovery en Marcus Buckingham Talent coach, en is opleider van NOBCO gecertificeerde opleidingen.

Voor wie?
Mensen in sleutelposities, bestuurders, managers, familiebedrijven en andere vormgevers van de maatschappij met een (zingevings)vraagstuk.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een kennismaking of eerste afspraak!
Na de eerste kennismaking volgt er altijd in gezamenlijk overleg een traject op maat.

Menu