Aanbod

Bijzondere zaken verzorgt coachingtrajecten en teamontwikkeling, maar ook lezingen, trainingen en leergangen over onder meer de volgende onderwerpen:

Bouwen aan Cultuur
Angst en Vertrouwen
Bewust-zijn en Verbondenheid
Humor en Lichtvoetigheid
Menu