Aanbod

Bijzondere zaken verzorgt lezingen, trainingen en leergangen over onder meer de volgende onderwerpen:

Bouwen aan Cultuur

Angst en Vertrouwen

Bewust-zijn en Verbondenheid

Humor en Lichtvoetigheid

Menu